Při prodeji nemovitosti už spoluvlastníky obcházet nepůjde

Od ledna příštího roku začne v Česku opět platit institut předkupního práva na podíl spolumajitele nemovitosti. Přišla s tím již loni schválená novela zákoníku. Předkupní právo má především zabránit situacím, kdy například jeden ze spoluvlastníků rodinného domu prodá svůj podíl třetí osobě bez vědomí ostatních spoluvlastníků, například sourozenců, aniž by jim podíl nejdříve nabídl.„Třetí osoba přitom nezřídka bývá spekulantem s nemovitostmi, jehož jediným cílem je svým chováním a dalšími kroky přimět zbývající spoluvlastníky buď k vyplacení podílu za nepřiměřeně vysokou částku, nebo k odkupu jejich podílů za naopak pro ně nevýhodných podmínek.

Předkupní právo

Pokud spoluvlastník odmítne podíl koupit, lze jej prodat komukoliv, vždy ale za stejnou nebo vyšší cenu.

Předkupní právo přitom  nikomu nebrání prodat svůj podíl třetí osobě, i když s tím ostatní spoluvlastníci nesouhlasí. Jedinou povinností je nabídnout předtím svůj podíl spoluvlastníkům, kteří jej buď za stanovenou kupní cenu odkoupí, nebo odmítnou.

Pokud spoluvlastník koupit podíl odmítne, může jej prodávající prodat komukoliv, vždy ale za cenu stejnou nebo vyšší, než jakou uvedl v nabídce spoluvlastníkovi. Přiměřená doba k vyjádření k nabídce je šedesát dní.

Zastánci obnovy předkupního práva na podíl spolumajitele nemovitosti argumentují mj. i tím, že existovalo 50 let a vlastnické podíly by se měly scelovat místo neustálého tříštění vlastnictví nemovitých věcí, které jejich správu komplikuje. Odpůrci  naopak poukazovali na problém nedosažitelných spoluvlastníků.

Garážová stání

Problém garážových stání je řešitelný

Někteří developeři také varovali, že se od ledna zkomplikuje situace při prodeji bytu s garážovým stáním, které smluvně nepatří k bytu. Prodávající bytu totiž bude muset podle zákona obeslat s nabídkou prodeje garážového stání všechny ostatní vlastníky a čekat, až bude mít ode všech písemné odpovědi. Pokud někdo garážové stání koupí, byt se podle makléřů výrazně znehodnotí.

Lidé v bytech v rámci společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), kteří užívají parkovací stání ve společných prostorech se znovuzavedení předkupního práva obávat nemusejí.

Řešení totiž již nabízí současná legislativa. „Tady lze postupovat, jak doporučuje ministerstvo spravedlnosti, podle ustanovení § 1223 a následujících občanského zákoníku a využít institutu přídatného spoluvlastnictví. V takovém případě se předkupní právo nevyužije.

„Věcně půjde v tomto případě (garážové stání) o takzvané přídatné spoluvlastnictví, které přechází automaticky s hlavní věcí, v tomto případě s bytovou jednotkou.

Obdobně lze podle Tejce předkupní právo vyloučit dohodou spoluvlastníků o vzdání se tohoto práva a jejím vložením do katastru nemovitostí.