Zrušení daně z nabytí

Zrušení 4% daně z nabytí je definitivní, dnes zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod zák.č. 386/2020 Sb.

Zákon ale pouze neruší 4% daň, má i další dopady a souvislosti, účinný je od 26.9.2020, některé části budou účinné až od 1.1.2021.

DEFINITIVNÍ PODOBA NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZMĚN:

1) Zrušení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Termín pro podání daňového přiznání je do konce třetího měsíce následujícího po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, zrušení daně se tedy vztahuje na všechny, kterým Katastrální úřad zapsal změnu vlastnictví (tzn. byl proveden vklad) od 1.1.2020.

Zrušení daně se týká také poplatníků, kterým katastrální úřad provedl vklad vlastnického práva od 1. do 31. prosince 2019 !

2)  Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Změna lhůty pro osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti

Dosud byl osvobozený příjem z prodeje nemovitosti, pokud lhůta od nabytí nemovitosti a jejího prodeje přesáhla 5 let, nově bude tato lhůta 10 let. Podle přechodného ustanovení se bude tato nová lhůta vztahovat na prodej nemovitosti nabyté od 1.1.2021. Osvobozen příjem zůstane, pokud ho poplatník použije na obstarání vlastní bytové potřeby.

Bytová potřeba a její obstarání je nově podrobně řešena v novém § 4b.

Změna uplatnění odpočtu úroků z úvěrů

Maximální výše odpočtu úroků z daňového základu bude snížena ze stávajících 300.000 Kč na 150.000 Kč.

Limit 300.000 Kč se použije na úroky zaplacené z úvěrů poskytnutých před 1.1.2021 a to po celou dobu splácení tohoto úvěru. Stejný limit se použije rovněž u úroků z úvěrů, kterými budou refinancovány úvěry poskytnuté před 1.1.2021.