Ochrana osobních údajů

Těší mě, že jste navštívili mé webové stránky a zajímáte se o jejich obsah. Ochranu vašich osobních údajů beru vážně a je mým zájmem, abyste se při brouzdání po mým internetových stránkách cítili dobře a bezpečně. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě zásadní a kladu na ni důraz při mých obchodních procesech. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání vám v co nejkratším možném čase písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. V případě, že by navzdory mým snahám o správnost a aktuálnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Pokud máte otázky, týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na Info@zbynekchobot.cz, kde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i pro podání podnětů nebo stížností.

V neodkladných záležitostech mě můžete kontaktovat také telefonicky na tel. č. 605518517.

Kodex ochrany údajů

  • Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky www.zbynekchobot.cz, zaznamenají mé webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které jste mě navštívili, webové stránky, které u mě navštívíte a také datum a délku návštěvy.

Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace na webových stránkách, zadání emailu pro stažení looku.

  • Bezpečnost

Zbyněk Chobot přijímá organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil  vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

  • Použití a postoupení osobních údajů

Zbyněk Chobot používá vaše osobní údaje pro účely technické správy  webových stránek, zákaznickou administrativu, na marketingové účely,vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

  • Možnost odhlášení

Chci vaše údaje použít k tomu, abych vás mohl informovat o mých produktech a službách, a případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohl údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu, který je uveden v patičce každého emailu.

  • Cookies

Zbyněk Chobot používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé „soubory“, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili mé stránky.

Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího:
Zbyněk Chobot se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce eBooku „Jak úspěšně a bezpečně prodat nemovitost“  jsou nezbytné pro Vaši identifikaci.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu:
Vyplněním webového formuláře souhlasí návštěvník se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Zbyňka Chobota se sídlem Nová Ves 443, Frýdlant nad Ostravicí, 73911, IČ 73106771, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.