Průkaz energetické náročnosti budovy

PENB

Víte jaké máte zákonné povinnosti?

Průkaz energetické náročnosti budovy

K prodeji nemovitosti budete potřebovat PENB, a to již při inzerci, kde musíte uvést třídu energetické náročnosti. PENB jste povinni předložit zájemci o koupi již při prohlídce nemovitosti. V případě prodeje máte povinnost předat originál (ověřenou kopii) PENB kupujícímu při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy.

PENB může vystavit pouze energetický specialista.  Při inzerci nemovitosti máte povinnost uvést klasifikační třídu ukazatele (A-G). Pokud na vyhotovení průkazu čekáte, musíte uvést kategorii G (mimořádně nehospodárná budova). PENB se vždy vypracovává na celou budovu (i u bytové jednotky). PENB musí být zaveden v centrální evidenci. Sdružení vlastníků jednotek má povinnost na vaši žádost zajistit vypracování PENB (pod pokutou 200.000 Kč). Pokud SVJ PENB nezajistí, přechází na něj veškerá právní odpovědnost.

Cena PENB se pohybuje v rozmezí 3000-7000,-Kč (typ nemovitosti, zpracovatel). Platnost PENB je 10 let.

Pokud nebudete mít zpracovaný PENB, hrozí vám pokuta od Státní energetické inspekce až do výše 100.000,- Kč.

U kterých nemovitostí budete PENB potřebovat?

Nemovitost určená k bydlení, která je zapsána v katastru jako objekt k bydlení, s energeticky vztažnou plochou nad 50 m2 (součet všech ploch v jednotlivých podlažích).

Komerční objekt zapsaný v katastru jako objekt k podnikání nebo administrativní budova.

U bytové jednotky v případě prodeje, má povinnost zpracovat PENB majitel bytového domu nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ), a to na celý bytový dům. Pokud PENB ani po písemné výzvě neobdržíte, můžete jej nahradit vyúčtováním spotřeby energie za poslední 3 roky. V inzerci pak musíte uvést nejhorší třídu G.

U kterých nemovitostí nebudete PENB potřebovat?

 • Družstevní byt (jedná se o převod družstevního podílu, nikoli o prodej nemovitosti)
 • Chata nebo chalupa, objekt pro rodinnou rekreaci,
 • Objekt s energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2 (nejedná se o byty v osobním vlastnictví),
 • Pokud objekt není zapsán v katastru nemovitostí s číslem popisným,
 • Domy postavené před rokem 1947, které neprošly zásadní rekonstrukcí,
 • Pokud obdržíte písemný souhlas od kupujícího, že nepožaduje PENB,
 • Průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
 • Objekt pro náboženské účely.
 • Zajištění PENB je součástí mých služeb
 • Cena PENB již od 3.000,- Kč
 • Rychle a bez starostí od profesionálů